چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می شود؟

چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می شود؟


چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می‌شود؟ آیا دکتر اسویی نیز برای آموزش و درمان با ریکی هزینه دریافت می‌کرد؟

  • بنا بر تحقیقاتی که توسط مرکز بین المللی آموزش ریکی در آمریکا که توسط ویلیام لی رند اداره می‌شود انجام شده است،‌ در زمان استاد اوسویی مبلغ معینی برای جلسات درمان ریکی و آموزش آن مشخص نشده بوده است. بنابراین تحقیقات استاد اوسویی بنا بر توانایی مردم از آن ها هزینه دریافت می‌کرد و اگر فقیر بودند آن ها را رایگان درمان می‌کرد.
    بسیاری از شاگردانش در ازای کار کردن در کلینیک او، ریکی را آموزش دیده بودند. بر اساس نوشته های بنای یاد بودش،‌ استاد اوسویی از آن جهت در کمک به آسیب دیدگان زلزله توکیو شهرت یافت که اصراری نداشت تا از همه هزینه ی درمان دریافت کند.
  • همچنین در تاریخچه زندگی استاد اوسویی می خوانیم که ایشان به مدت هفت سال در محله ی فقیر نشین توکیو مشغول آموزش گدایان و خدمت رسانی به آنها بود تا به جامعه برگردند.  دست از گدایی بردارند و در ازای انجام کار درآمد داشته باشند. اما پس از مدتی گدایان دوباره به گدایی روی آوردند. آنها به این دلیل دست از کارکردن و امرار معاش برداشتند که گدایی برای شان شغل راحت تری بود. گویی ساکنان محله فقیر نشین توکیو قدر خدمتی که دریافت کرده بودند را نمی‌دانستند.
  • شفابخشی بلاعوض الگوی گدایی را در ساکنان محله فقیر نشین توکیو راسخ تر کرده بود.
    هر آدمی باید بخواهد و سپس تغییر یا شفا را بطلبد تا تفاوتی در زندگی اش به وجود بیاید. اگر دیگران نیز در این راه کمکی می کنند، لازم است تبادل انرژی انجام شود. پرداخت بهای متناسب در ازای آنچه دریافت می کنیم به حفظ تعادل چرخه انرژی زندگی کمک می کند.
  • از آنجایی که ریکی شغل پر درآمدی نبود،‌ بعضی از شاگردان به دلیل درآمد کم ناچار به توقف کار ریکی شدند. این مسئله،‌ دریافت یک دستمزد مناسب را پیشنهاد می کند. اعتدال در دریافت هزینه باعث می‌شود شخص ضمن تامین مخارج زندگی خود بتواند قیمت را کاهش دهد یا در مورد کسانی که استطاعت مالی ندارند از دریافت هزینه صرف نظر کند.

بر این اساس در مدرسه ریکی بابت زمانی که معلم یا درمانگر ریکی برای آموزش یا برگزاری جلسات شفا صرف می کند، شکرانه ای دریافت می شود.این شکرانه بسته به نوع آموزش (حضوری،‌ آنلاین یا مجازی) و زمانی که برای جلسه شفا صرف می شود متفاوت است و از آنجا که هدف از اموزش ریکی صرفا کسب درآمد نیست، برآنیم همواره در تعیین شکرانه اعتدال را حفظ کنیم.

صفحه اصلی

مراجعه به سایت استاد مازیار تهرانی

این را به اشتراک بگذارید!