صفحه اصلی

ریکی چگونه کار می کند

ریکی چگونه کار می کند؟

ریکی انرژی زندگی تحت هدایت معنوی
در ریکی آگاهی الهی که « ری » نامیده می شود،‌ انرژی زندگی را که « کی » نامیده می شود، هدایت می کند. از این رو ریکی را می‌توان انرژی زندگی تحت هدایت معنوی تعریف کرد که تفسیر کاملی از وازه « ریکی » است.
« ریکی خود را با آگاهی اش هدایت می‌کند و به هدایت درمانگر نیازی ندارد.
کلمه « ری » آن گونه که در ریکی به کار برده شده به معنای خرد برتر یا آگاهی معنوی است. این خردی است که از سوی خداوند یا ضمیر برتر می‌آید و آگاهی الهی است که همه چیز را می‌داند. این آگاهی الهی هر انسان را کاملا می‌شناسد، دلیل تمام مسائل و مشکلات را می‌داند و می‌ داند چگونه آن ها را شفا بخشد.
کلمه « کی » مترادف « چی » در زبان چینی و « پرانا » در ربان سانسکریت است. « کی » انرژی زندگی یا نیروی جیات است. انرژی ای غیر مادی است که به تمام موجودات زنده حیات می‌بخشد. هر موجودی تا وقتی زنده است انرژی حیاتی دارد که در درون و اطراف او در گردش است. و زمانی که می‌میرد انرژی حیات او را ترک می کند.
اگر انرژی حیات کم و یا اختلالی در جریان آن وجود داشته باشد،‌ آسیب پدیری فرد در مقابل بیماری ها بیشتر خواهد بود. وقتی انر/زی حیاتی زیاد است و به راحتی جریان دارد،‌ کمتر در معرض بیماری است.
انرژی زندگی در تمام کارهایی که انجام می دهیم نقش مهمی ایفا می کند. این انرژی به بدن حیات می‌بخشد و سطوح برتر تجلی دارد. کی همچنین انرژی اصلی احساسات،‌ افکار و زندگی معنوی ماست.
در ریکی اگاهی الهی که ری نامیده می‌شود،‌ انرژی زندگی را که کی نامیده می‌شود هدایت می کند. از این رو ریکی را می توان انرژی زندگی تحت هدایت معنوی تعریف کرد. ریکی خود را با آگاهی اش هدایت می‌کند.


Reiki

Reiki ریکی چیست؟ آیا ریکی انرژی درمانی است؟

ریکی بسیار فراتر از درمان جسم عمل می کند. ریکی همانطور که در داستان زندگی دکتر اوسویی می خوانیم در لایه های عمیق تر آگاهی انسان تاثیر می‌گذارد.

آرشیو مطالب جدید

Reiki

Reiki ریکی چیست؟ آیا ریکی انرژی درمانی است؟

 آموزش و همسویی مرحله اول ریکی

 


آموزش و همسویی مرحله دوم ریکی

آموزش و همسویی مرحله ی دوم ریکی

 


آموزش و همسویی مرحله ی سوم ریکی

آموزش ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی

 ریکی چگونه کار می کند؟

 

 


دریافت همسویی استادی ریکی بیشترین تاثیر را روی چاکرای قلب دارد

استادی ریکی اسویی Reiki Master

 

 

آموزش و همسویی مرحله ی سوم ریکی

آموزش ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی

 

 

آموزش و همسویی مرحله دوم ریکی

آموزش و همسویی مرحله ی دوم ریکی

  • نویسنده : مدرسه ریکی
  • . به روز رسانی: 27 آبان 1400 2:09 ق.ظ
  • 0
  • 5 نمایشآموزش و همسویی مرحله اول ریکی


Reiki

Reiki ریکی چیست؟ آیا ریکی انرژی درمانی است؟