هولی فایر – پرتو الهی

هولی فایر – پرتو الهی هولی فایر – پرتو الهی چیست و چه تفاوتی با ریکی دارد؟ طبق تحقیقات بدست آمده از تاریخچه ریکی و زندگی استاد اوسویی و همچنین مطالعات و تحقیق ۲۰ ساله ویلیام لی رند، ریکی از سرچشمه بینهایت می آید.  به همین خاطر صرف نظر از توانایی افراد در انرژی درمانی،‌ …
ادامه ی نوشته هولی فایر – پرتو الهی