کاربرد کتاب چهارمیثاق در زندگی

تقدیم به حلقه ی آتش،‌ آنان که این راه را رفته اند،‌ آنان که در راهند و آنان که خواهند آمد تا قدم در راه بگذارند. 🍂🍃🌹🍃🍂 چهارمیثاق باکلام خود گناه نکنید هیچ چیز را به خود نگیرید تصورات باطل نکنید همیشه بیشترین تلاشتان رابکنید 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 چهار میثاق برای من خیلی کاربردی بوده تو زندگی، …
ادامه ی نوشته کاربرد کتاب چهارمیثاق در زندگی