تکامل و توسعه ریکی

تکامل ریکی
تکامل و توسعه ریکی

تکامل و توسعه ریکی

توسعه ریکی چگونه محقق گردید؟ تکامل و تسیستم آموزش ریکی و شفاگری آنک ه امروز در دسترس است و در مدرسه ریکی آرامش در طوفان نیز تدریس می‌شود،‌ سیستم ریکی اوسویی است که در حال حاضر توسط مرکز بین المللی ریکی در آمریکا تحت مدیریت ویلیام لی رند اداره می‌شود. 

ویلیام لی رند کیست؟

ویلیام لی رند مرحله اول ریکی را در سال ۱۹۸۱ و مرحله دوم آن را در سال ۱۹۸۲ از بتال فی،‌ که استادی اش را از خانم تاکاتا دریافت کرده بود،‌ گرفت. استادی اش را در ۱۹۸۹ از داین مک کامبر و مارلن شیلک و در سال ۱۹۹۹ از لیه اسمیت دریافت کرد. در سال ۲۰۰۲ استادی جندایی ریکی را از هیروشی دویی و کومیو ریکی را از هیاکوتن ایناموتو دریافت کرد.

ویلیام لی رند ریکی را از سال ۱۹۸۹ تمام وقت در آمریکا و دیگر کشورهای جهان آموزش می‌دهد. او نویسنده کتاب «ریکی برای هزاره جدید» است و همچنین در تدوین کتاب «روح ریکی» با آرجاوا پیتر و والتر لوبک همکاری کرد. در ۱۹۸۹ ریکی اوسویی/ تبتی را گسترش داد و در ۱۹۹۴-۱۹۹۵،‌ کارونا ریکی و در ۲۰۱۴ پرتو الهی را معرفی کرد. 

در نوامبر ۲۰۱۵ به پرتو الهی ۲ و در سپتامبر ۲۰۱۸ به پرتو الهی ۳ ارتقاء داد. او بنیان گذار و رئیس مرکز بین المللی آموزش ریکی،‌ مرکز تحقیقات ریکی،‌ انجمن اعضاء ریکی و ناشر «خبرنامه ریکی» است.

تکامل ریکی

ویلیام می گوید پیام تکامل ریکی پس از دریافت همسویی مرحله اول ریکی در جزیره بزرگ هاوایی دریافت کرده است. او می گوید:‌پس از دریافت همسویی به تنهایی راه افتادم و به آفتابی که می‌درخشید خیره گردیدم. در این حال، پیامی دریافت کردم که می‌گفت ریکی انرژی ای است که می‌تواند توسعه یابد. این یک اتفاق مهم برای من بود. زیرا در آن زمان فکر می کردند انرژی که در هر سطح ریکی به دست می‌آید فقط همان است و انرژی نمی‌تواند بیش از کیفیت هر سطح ارتقاء‌یابد. 

با این حال به دلیل تجربه ای که داشتم،‌ می دانستم که می تون آن را توسعه داد. پس برای این امکان و هرگونه راهنمایی درونی که ممکن است دریافت کنم،‌ ذهن آزادی داشتم. با گذشت زمان و اطلاعات جدیدی که از ژاپن توسط تعدادی از محققان ریکی بدست آورده بودم،‌ دریافتم که بنیان گذاران اصلی ریکی به وضوح به این امر که می توان این انرژی را توسعه داد، اشاره کرده بودند. 

اگر ریکی از یک منبع بی نهایت سرچشمه می‌گیرد،‌ باید امکان دسترسی به سطوح بالاتر و موثرتری ار ریکی را داشته باشیم. این نه تنها در مورد تکنیک هایی که فرد برای تمرین ریکی استفاده می کند صادق است،‌ بلکه در مورد کیفیت انرژی شفای آن نیز صادق است. پس تکامل ریکی امکان پذیر است.

ریکی از سرچشمه بی نهایت می‌آید و به همین خاطر صرف نظر از توانایی افراد در درمان با ریکی،‌ آنها همیشه بخش کوچکی از پتانسیل انرژی موجود را کانالیزه می کنند. همیشه امکان رشد در کیفیت،‌ اثربخشی و توانایی درمانی فرد هست و این در همسویی،‌ استقرار و تجلی رخ می‌دهد.

ریکی اوسویی / تبتی

ایجاد سبک ریکی اوسویی / تبتی : اولین مربی لی رند،‌ دایان مک کامبر،‌ هر دو روش راکوکی و تاکاتا را از آرتور رابرتسون آموخته بود. در سال ۱۹۸۹ روش راکوکی را از او و روش اوسویی را از مارلن شیلک که او هم از شاگردان آرتور بود آموخت.

با ترکیب دو روش اوسویی و راکوکی،‌ ریکی اوسویی/ تبتی را ایجاد کرد. در این روش همه سمبل های اوسویی استاد تاکاتا به همراه دو سمبل تبتی و تنفس بنفش را از روش آرتور رابرتسون در همسویی داده می شود. این روش از ماه ژوئن ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۱۳ ادامه داشت. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ با کمک و همراهی برخی شاگردانش سیستم درمانی کارونا ریکی را ایجاد کرد.

کاروناریکی

تکامل ریکی اوسویی به کاروناریکی: بعد از دریافت همسویی استادی،‌ شاگردان لی رند سمبل هایی را به او نشان می‌دادند که قبلا ندیده بود. و از او سوال می‌کردند که آیا درباره آن ها چیزی می داند؟ او تصاویر سمبل ها و اطلاعات دیگر در این باره را نگهداری می کند. شاگردانش تحربیات دیگری از سمبل های جدید را با او در میان می‌گذاشتند.

سر انجام لی رند با بهترین شاگردانش و به ویژه آن هایی که به انرژی شفابخش و روشن بینی حساس بودند تماس می‌گیرد و از آنها می خواهد که سمبل های جدید را آزمایش کنند. این فرآیند بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ جواب داد و سبک جدیدی از ریکی ایجاد گردید. این سبک جدید کارونا ریکی نام گرفت.

کاروناریکی ۸ سمبل درمانی دارد. در ابتدا چهار سمبل استادی داشت و بعد از بوجود آمدن پرتوالهی (هولی فایر) هدایت شد که آن ها به پرتو الهی کارونا ریکی ارتقاء داده و سمبل پرتو الهی را سمبل استادی قرار دهد.

هولی فایر

داستان پیدایش ریکی هولی فایر یا پرتو الهی . در ژانویه ۲۰۱۴ ویلیام لی رند با سبکی از انرژی درمانی آشنا می‌شود که لطیف تر و در سطحی بالاتر از آگاهی ای قرار داشت که قبلا تجربه کرده بود. در این جلسه سمبل و چگونگی همسویی به او داده شد و قرارشد آن را در کلاس پیشرفته و استادی آموزش دهد.

درتجربه ویلیام این تجربه چنان شفاف و قدرت مند بوده که اعتماد می کند و تمام دستورالعمل ها را اجرا می کند. در سراسر اولین تجربه آموزش او را هدایت می کند. در این تجربه او به سمت تغییراتی در مراحل مختلف ریکی اوسویی به خصوص مرحله استادی ریکی هدایت می شود. همچنین روش همسویی به استقرار و تجلی تغییر می کند.

به این ترتیب سبک جدید ریکی با عنوان هولی فایر یا پرتو الهی ایجاد می شود. در روش جدید فرآیند همسویی،‌ به تجلی برای دوره استادی و سپس فرآیند استقرار برای مرحله یک و دو پیشرفته تغییر یافت. این روش جدید به صورت محسوسی برای شاگردانی که قبلا همسویی ریکی اوسویی را دریافت کرده بودند متفاوت بود. این روش برای یادگیری و آموزش بسیار آسان و بهتر از هر روش دیگری که تا کنون شناخته ایم،‌ کار می کند.

چرا برای آموزش  و درمان با ریکی هزینه دریافت می شود؟

آشپزخانه جادویی چیست؟

این را به اشتراک بگذارید!