استادی ریکی اسویی Reiki Master

استادی ریکی اسویی  Reiki Master Reiki Master training مرحله استادی ریکی اسویی به صورت حضوری و آنلاین برگزار می گردد. در این مرحله، مطالب و آموزه های سه دوره ی قبل یادآوری و دوره می  شود. هرچه تجربه ی کارورزی و انجام مراقبه و پاکسازی ریکی بیشتری داشته باشید با دریافت همسویی در این مرحله …
ادامه ی نوشته استادی ریکی اسویی Reiki Master

ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی

آموزش ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی . همسویی ریکی مرحله سوم بیشترین تاثیر خود را بر روی چاکرای سوم نشان می دهد. چاکرای خورشیدی که در منطقه زیر جناق سینه قرار دارد، مرکز احساسات ناخالص است. از آنجا که بسیاری از هیجان ها و حس های دیگران به …
ادامه ی نوشته ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی

آموزش و همسویی مرحله ی دوم ریکی

آموزش و همسویی ریکی مرحله دوم یا ریکی از راه دور در آموزش و همسویی ریکی مرحله دوم ، بیشترین تعادل و هماهنگی در چاکرای جنسی یا هارا چاکرا اتفاق می افتد. این چاکرا در منطقه ای حدود ناف و پایین ناف است. رنگ چاکرای دوم یا هارا چاکرا نارنجی است عنصر این چاکرا آب …
ادامه ی نوشته آموزش و همسویی مرحله ی دوم ریکی

آموزش و همسویی مرحله اول ریکی

آموزش و همسویی ریکی مرحله اول   آموزش و همسویی ریکی مرحله اول بیشترین تاثیر را بر روی چاکرای ریشه می‌گذارد و روی تعادل و پاکسازی آن کار می‌کند. چاکرای ریشه در انتهایی ترین بخش تنه انسان قرار دارد. بخش مهمی از چاکرای ریشه مسئولیت قدرت جسمانی و اعتماد به نفس ما را بر عهده …
ادامه ی نوشته آموزش و همسویی مرحله اول ریکی