اطلاعات تماس

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره های اموزشی و کارگاه های مدرسه ریکی، تماس بگیرید. یا در واتساپ و تلگرام پیام دهید.

آموزش و همسویی مرحله دوم ریکی
آموزش مرحله ی دوم ریکی اسویی

آموزش و همسویی مرحله ی دوم ریکی

آموزش و همسویی ریکی مرحله دوم یا ریکی از راه دور در طی همسویی ریکی مرحله دوم ، بیشترین تعادل و هماهنگی در چاکرای جنسی