اطلاعات تماس

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره های اموزشی و کارگاه های مدرسه ریکی، تماس بگیرید. یا در واتساپ و تلگرام پیام دهید.

دریافت همسویی استادی ریکی بیشترین تاثیر را روی چاکرای قلب دارد
آموزش مرحله ی استادی ریکی

استادی ریکی اسویی Reiki Master

همسویی استادی تاکنون بیشترین تاثیر خود را بر چاکرای قلب نشان داده است چاکرای قلب در همان منطقه ای که قلب قرار دارد می باشد