اطلاعات تماس

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره های اموزشی و کارگاه های مدرسه ریکی، تماس بگیرید. یا در واتساپ و تلگرام پیام دهید.

دریافت همسویی استادی ریکی بیشترین تاثیر را روی چاکرای قلب دارد
آموزش مرحله ی استادی ریکی

استادی ریکی اسویی Reiki Master

همسویی استادی تاکنون بیشترین تاثیر خود را بر چاکرای قلب نشان داده است چاکرای قلب در همان منطقه ای که قلب قرار دارد می باشد

آموزش و همسویی مرحله ی سوم ریکی
آموزش مرحله ی سوم ریکی ( جراحی با ریکی)

آموزش ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی

ریکی مرحله سوم جراحی با ریکی همسویی ریکی مرحله سوم بیشترین تاثیر خود را بر روی چاکرای سوم نشان می دهد چاکرای خورشیدی که در

آموزش و همسویی مرحله دوم ریکی
آموزش مرحله ی دوم ریکی اسویی

آموزش و همسویی مرحله ی دوم ریکی

آموزش و همسویی ریکی مرحله دوم یا ریکی از راه دور در طی همسویی ریکی مرحله دوم ، بیشترین تعادل و هماهنگی در چاکرای جنسی

آموزش مرحله ی اول ریکی اسویی

آموزش و همسویی مرحله اول ریکی

آموزش و همسویی ریکی مرحله اول ( مجازی و حضوری) آموزش و همسویی ریکی مرحله اول – بخش اول  در این مرحله بیشترین تعادل و